גביע המדינה ה- 28 למועדונים 2018

 
פרסי סיום עונה עלב גברים  פרסי סיום עונה עלב גברים
פרסי סיום עונה לאומית גברים  פרסי סיום עונה לאומית גברים
פרסי סיום עונה ארצית א גברים  פרסי סיום עונה ארצית א גברים
פרסי סיום עונה ארצית ב גברים  פרסי סיום עונה ארצית ב גברים
תקנון התחרות  תקנון התחרות