ליגת זוגות "יוניפייד" UNIFIED – עונת 2017-2018

 
תוצאות בית 2 לאחר מחזור 4  תוצאות בית 2 לאחר מחזור 4
תוצאות בית 1 לאחר מחזור 4  תוצאות בית 1 לאחר מחזור 4
תוצאות בית 2 לאחר מחזור 3  תוצאות בית 2 לאחר מחזור 3
תוצאות בית 1 לאחר מחזור 3  תוצאות בית 1 לאחר מחזור 3
תוצאות בית 2 לאחר מחזור 2  תוצאות בית 2 לאחר מחזור 2
תוצאות בית 1 לאחר מחזור 2  תוצאות בית 1 לאחר מחזור 2
תוצאות בית 2 לאחר מחזור 1  תוצאות בית 2 לאחר מחזור 1
תוצאות בית 1 לאחר מחזור 1  תוצאות בית 1 לאחר מחזור 1
תקנון הליגה  תקנון הליגה
תוכנית משחקים בית 2  תוכנית משחקים בית 2
תוכנית משחקים בית 1  תוכנית משחקים בית 1
טבלת שיבוץ שחקנים לזוגות עדכון  טבלת שיבוץ שחקנים לזוגות עדכון
הודעה על הרשמה  הודעה על הרשמה