ליגה מחוזית עונת 17-18

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוצאות מחזור 5 (סופי ) דרום  תוצאות מחזור 5 (סופי ) דרום
תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) דרום  תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) דרום
תוצאות מחזור 5 ( סופי ) מרכז  תוצאות מחזור 5 ( סופי ) מרכז
תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) מרכז  תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) מרכז
תוצאות מחזור 5 ( סופי ) צפון  תוצאות מחזור 5 ( סופי ) צפון
תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) צפון  תוצאות מחזור 5 ( לא סופי ) צפון
תוצאות לאחר מחזור 4 דרום  תוצאות לאחר מחזור 4 דרום
תוצאות לאחר מחזור 4 צפון  תוצאות לאחר מחזור 4 צפון
תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 4 מרכז
רשימת פרסים  רשימת פרסים
תוצאות לאחר מחזור 3 דרום  תוצאות לאחר מחזור 3 דרום
תוצאות לאחר מחזור 3 צפון  תוצאות לאחר מחזור 3 צפון
תוצאות לאחר מחזור 3 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 3 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 2 דרום  תוצאות לאחר מחזור 2 דרום
תוצאות לאחר מחזור 2 צפון  תוצאות לאחר מחזור 2 צפון
תוצאות לאחר מחזור 2 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 2 מרכז
תוצאות לאחר מחזור 1 דרום  תוצאות לאחר מחזור 1 דרום
תוצאות לאחר מחזור 1 צפון  תוצאות לאחר מחזור 1 צפון
תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז  תוצאות לאחר מחזור 1 מרכז
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן