תחרות הזמנה לשחקני הישג 3

ברכות לד"ר עבד מחמיד מחוצות עם זכייתו בתחרות. כל הכבוד
 
תוצאות התחרות  תוצאות התחרות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
תקנון  תקנון