תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2017

 
תוצאות לאחר מפגש 5 חולון  תוצאות לאחר מפגש 5 חולון
תוצאות לאחר מפגש 4 גן שמואל  תוצאות לאחר מפגש 4 גן שמואל
תוצאות לאחר מפגש 3 חולון  תוצאות לאחר מפגש 3 חולון
תוצאות לאחר מפגש 2 גן שמואל  תוצאות לאחר מפגש 2 גן שמואל
תוצאות לאחר מפגש 1 בחולון  תוצאות לאחר מפגש 1 בחולון
תוכנית שימון גן שמואל  תוכנית שימון גן שמואל
תוכנית שימון חולון  תוכנית שימון חולון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן