ליגה מחוזית עונת 16-17

 
תוצאות שלב הגמר  תוצאות שלב הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית דרום  תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית דרום
תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית דרום  תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית דרום
תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית צפון  תוצאות מחזור 5 סופי מחוזית צפון
תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית צפון  תוצאות מחזור 5 לא סופי מחוזית צפון
רשימת פרסים  רשימת פרסים
תוצאות מחזור 4 מחוזית דרום  תוצאות מחזור 4 מחוזית דרום
תוצאות מחזור 4 מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 4 מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 4 מחוזית צפון  תוצאות מחזור 4 מחוזית צפון
תוצאות מחזור 3 מחוזית דרום  תוצאות מחזור 3 מחוזית דרום
תוצאות מחזור 3 מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 3 מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 3 מחוזית צפון  תוצאות מחזור 3 מחוזית צפון
תוצאות מחזור 2 מחוזית דרום  תוצאות מחזור 2 מחוזית דרום
תוצאות מחזור 2 מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 2 מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 2 מחוזית צפון  תוצאות מחזור 2 מחוזית צפון
תוצאות מחזור 1 מחוזית דרום  תוצאות מחזור 1 מחוזית דרום
תוצאות מחזור 1 מחוזית מרכז  תוצאות מחזור 1 מחוזית מרכז
תוצאות מחזור 1 מחוזית צפון  תוצאות מחזור 1 מחוזית צפון
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן