טורניר ה.כ.י ה-2 דרג ב' לשנת 2016

 
תוצאות לאחר שלב 2 ומשחק הגמר  תוצאות לאחר שלב 2 ומשחק הגמר
תוצאות לאחר שלב 1  תוצאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 9 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 9 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 8  תוצאות לאחר מקצה 8
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מחזור 4  תוצאות לאחר מחזור 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן