ליגת זוגות "יוניפייד" UNIFIED – עונת 2016-2017

 

בית 2 תוצאות לאחר מחזור 6  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 6
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 6  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 6
בית 2 תוצאות לאחר מחזור 5  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 5
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 5  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 5
בית 2 תוצאות לאחר מחזור 4  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 4
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 4  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 4
בית 2 תוצאות לאחר מחזור 3  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 3
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 3  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 3
בית 2 תוצאות לאחר מחזור 2  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 2
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 2  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 2
בית 2 תוצאות לאחר מחזור 1  בית 2 תוצאות לאחר מחזור 1
בית 1 תוצאות לאחר מחזור 1  בית 1 תוצאות לאחר מחזור 1
תוכנית שיבוץ קבוצות ומסלולים ליגה 1  תוכנית שיבוץ קבוצות ומסלולים ליגה 1
תוכנית שיבוץ קבוצות ומסלולים ליגה 2  תוכנית שיבוץ קבוצות ומסלולים ליגה 2
תוכנית משחקים כללית כולל שלב הגמר  תוכנית משחקים כללית כולל שלב הגמר
תאריכי משחקים ומסלולים עדכון  תאריכי משחקים ומסלולים עדכון
טבלת שיבוץ שחקנים לקבוצות  טבלת שיבוץ שחקנים לקבוצות
מכתב הרשמה  מכתב הרשמה