טורניר ה.כ.י. ה- 7 לשנת 2016

 
תוצאות לאחר שלב 2 ומשחק הגמר  תוצאות לאחר שלב 2 ומשחק הגמר
תוצתאות לאחר שלב 1  תוצתאות לאחר שלב 1
תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מקצה 8 - סיום מוקדמות
תוצאות לאחר מקצה 7  תוצאות לאחר מקצה 7
תוצאות לאחר מקצה 6  תוצאות לאחר מקצה 6
תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוכנית שימון חולון  תוכנית שימון חולון
טבלת נרשמים  טבלת נרשמים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן