תואר "נשיא כבוד" לאריה ברגמן

 

טקס הענקת תואר נשיא כבוד לאריה ברגמן  טקס הענקת תואר נשיא כבוד לאריה ברגמן