אליפות ישראל דרג ב' לשנת 2016

ברכות לזיוה גור ממודיעין ולגל המר מבאולינג אשדוד עם זכייתם באליפות. כל הכבוד.
 
תוצאות הגמר  תוצאות הגמר
תוצאות חצי גמר  תוצאות חצי גמר
תוצאות רבע גמר  תוצאות רבע גמר
תוצאות לאחר מחזור 6 סיום מוקדמות  תוצאות לאחר מחזור 6 סיום מוקדמות
רשימת פרסים  רשימת פרסים
תוצאות לאחר מחזור 5  תוצאות לאחר מחזור 5
תוצאות לאחר מחזור 4  תוצאות לאחר מחזור 4
תוצאות לאחר מחזור 3  תוצאות לאחר מחזור 3
תוצאות לאחר מחזור 2   תוצאות לאחר מחזור 2
תוצאות לאחר מחזור 1   תוצאות לאחר מחזור 1
תוכנית שימון גן שמואל  תוכנית שימון גן שמואל
תוכנית שימון חולון  תוכנית שימון חולון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון  תקנון