נבחרת ישראל לגברים 2016

 
תוצאות מפגש 4  תוצאות מפגש 4
תוצאות השלמה מפגש 3   תוצאות השלמה מפגש 3
תוצאות מפגש 3  תוצאות מפגש 3
תוצאות מפגש 2  תוצאות מפגש 2
תוצאות מפגש 1  תוצאות מפגש 1
תוכנית שימון פלנט  תוכנית שימון פלנט
תוכנית שימון רמת גן  תוכנית שימון רמת גן
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון  תקנון