תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2015

 
תוצאות מפגש 6 ואחרון  תוצאות מפגש 6 ואחרון
תוצאות לאחר מפגש 5  תוצאות לאחר מפגש 5
תוצאות לאחר מפגש 4  תוצאות לאחר מפגש 4
תוכנית שימון פתח תקוה  תוכנית שימון פתח תקוה
תוצאות לאחר מפגש 3  תוצאות לאחר מפגש 3
תוצאות לאחר מפגש 2  תוצאות לאחר מפגש 2
תוצאות לאחר מפגש 1  תוצאות לאחר מפגש 1
תוכנית שימון גן שמואל  תוכנית שימון גן שמואל
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן