קדם גביע העולם AMF 2014

 
תוצאות שלבי 1/4 , 1/2 וגמר  תוצאות שלבי 1/4 , 1/2 וגמר
תוצאות שלב 1/8 גמר  תוצאות שלב 1/8 גמר
תוצאות לאחר מקצה 4  תוצאות לאחר מקצה 4
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון  תקנון