אליפות ישראל דרג ב' לשנת 2013

 
גמר  גמר
חצי גמר  חצי גמר
רבע גמר  רבע גמר
טבלת חלוקת פרסים  טבלת חלוקת פרסים
תוצאות לאחר מקצים 4+5  תוצאות לאחר מקצים 4+5
תוצאות לאחר מקצה 3  תוצאות לאחר מקצה 3
תוצאות לאחר מקצה 2  תוצאות לאחר מקצה 2
תוצאות לאחר מקצה 1  תוצאות לאחר מקצה 1
תוכנית שימון בולה חולון  תוכנית שימון בולה חולון
תוכנית שימון בבאר שבע  תוכנית שימון בבאר שבע
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון  תקנון