פרסים לסיום ליגות ה.כ.י עונת 2013 - 2012

 
הקבוצות האלופות והעולות ליגות  הקבוצות האלופות והעולות ליגות
פרסי סיום עונה על גברים  פרסי סיום עונה על גברים
פרסי סיום עונה על נשים  פרסי סיום עונה על נשים
פרסי סיום עונה על נוער  פרסי סיום עונה על נוער
פרסי סיום עונה על סניורים  פרסי סיום עונה על סניורים
פרסי סיום עונה לאומית נוער  פרסי סיום עונה לאומית נוער
פרסי סיום עונה לאומית גברים  פרסי סיום עונה לאומית גברים
פרסי סיום עונה לאומית סניורים  פרסי סיום עונה לאומית סניורים
פרסי סיום עונה ארצית א' גברים  פרסי סיום עונה ארצית א' גברים
פרסי סיום עונה ארצית א' סניורים  פרסי סיום עונה ארצית א' סניורים
פרסי סיום עונה ארצית ב' גברים  פרסי סיום עונה ארצית ב' גברים
פרסי סיום עונה ארצית ב' סניורים  פרסי סיום עונה ארצית ב' סניורים