חלוקת פרסים לסיום עונת 2012 - 2011

 
פרסים בליגת על גברים  פרסים בליגת על גברים
פרסים בליגת על נשים  פרסים בליגת על נשים
פרסים בליגת על נוער  פרסים בליגת על נוער
פרסים בליגת על סניורים  פרסים בליגת על סניורים
פרסים בליגה לאומית גברים  פרסים בליגה לאומית גברים
פרסים בליגה לאומית לנוער  פרסים בליגה לאומית לנוער
פרסים בליגה לאומית לסניורים  פרסים בליגה לאומית לסניורים
פרסים בליגה ארצית א גברים  פרסים בליגה ארצית א גברים
פרסים בליגנ ארצית א סניורים  פרסים בליגנ ארצית א סניורים
פרסים בליגה ארצית ב גברים  פרסים בליגה ארצית ב גברים
פרסים בליגה ארצית ב סניורים  פרסים בליגה ארצית ב סניורים