גביע המדינה ה- 10 לסניורים 2012

 
תוצאות שלבי חצי גמר וגמר  תוצאות שלבי חצי גמר וגמר
תוצאות שלב המוקדמות  תוצאות שלב המוקדמות
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים   רשימת משתתפים
תקנון התחרות  תקנון התחרות