אליפות ישראל ליחידים 2012

 
תוצאות הגמר  תוצאות הגמר
תוצאות לאחר שלבי רבע וחצי גמר  תוצאות לאחר שלבי רבע וחצי גמר
תואצות לאחר שלב 1/8 גמר  תואצות לאחר שלב 1/8 גמר
תוצאות לאחר 07/07/12 גברים   תוצאות לאחר 07/07/12 גברים
תוצאות לאחר 07/07/12 נשים   תוצאות לאחר 07/07/12 נשים
תוצאות לאחר 06/07/12 גברים   תוצאות לאחר 06/07/12 גברים
תוצאות לאחר 06/07/12 נשים   תוצאות לאחר 06/07/12 נשים
תוצאות לאחר 05/07/12 גברים  תוצאות לאחר 05/07/12 גברים
תוצאות לאחר 05/07/12 נשים   תוצאות לאחר 05/07/12 נשים
תוצאות לאחר 04/07/12 גברים  תוצאות לאחר 04/07/12 גברים
תוצאות לאחר 04/07/12 נשים  תוצאות לאחר 04/07/12 נשים
שימון א  שימון א
שימון ב  שימון ב
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון מעודכן  תקנון מעודכן
נוהל לקביעת נציגי הנבחרת לאליפות  נוהל לקביעת נציגי הנבחרת לאליפות