אליפות ישראל ה- 19 לנוער עד גיל 19

 
תוצאות הגמר  תוצאות הגמר
תוצאות שלב חצי הגמר  תוצאות שלב חצי הגמר
תוצאות שלב ההזדמנות האחרונה  תוצאות שלב ההזדמנות האחרונה
תוכנית שימון בגן שמואל  תוכנית שימון בגן שמואל
רשימת העולים אוטומטית לשלב חצי הגמר  רשימת העולים אוטומטית לשלב חצי הגמר
תקנון האליפות  תקנון האליפות