תחרות לקביעת נבחרת הנוער 2011

 

מימין לשמאל : אור שפייזמן, עומר נחושתן, ראובן אסטרחן ( מאחור ), שחר אפרתי, תאיר שכטר, אדוה אליאב, שיר אזולאי , לין פישלר

תוצאות לאחר מקצה 5  תוצאות לאחר מקצה 5
תוצאות לאחר השלמות  תוצאות לאחר השלמות
תוצאות מחזור 4  תוצאות מחזור 4
תוצאות מקצה 3  תוצאות מקצה 3
תוצאות מקצה 2  תוצאות מקצה 2
תוצאות מקצה 1  תוצאות מקצה 1
תוכנית שימון  תוכנית שימון
רשימת משתתפים  רשימת משתתפים
תקנון התחרות  תקנון התחרות