מדליית ארד בזוגות נערות EYC 2010 צרפת

 

 

 

כתבות אודות הישגי הנבחרת  כתבות אודות הישגי הנבחרת