נוהל מס 2 רישום שחקנים בה.כ.י ונוהל העברות

 
נוהל מס' 2  נוהל מס' 2
טופס הרשמה לשחקן חדש נספח א  טופס הרשמה לשחקן חדש נספח א
טופס העברה למועדון אחר נספח ב  טופס העברה למועדון אחר נספח ב