אליפות אירופה לנשים EWC 2010 לטביה

 

          ליאת ויזנפלד חולון             שרית מזרחי סופרסטרייק           טלי יצחק סופרסטרייק

תוצאות מלטביה  תוצאות מלטביה
מחזור סיום  מחזור סיום
מקצה השלמה  מקצה השלמה
תוצאות לאחר מיפגש 4  תוצאות לאחר מיפגש 4
תוצאות לאחר מיפגש 3  תוצאות לאחר מיפגש 3
תוצאות לאחר מיפגש 2  תוצאות לאחר מיפגש 2
תוצאות לאחר מיפגש 1  תוצאות לאחר מיפגש 1